All for Joomla All for Webmasters

Cải cách hành chính ở các bộ ngành.

Cải cách hành chính ở các bộ ngành là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải các hành chính làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, các thể chế quản lí nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn.

Người dân và doanh nghiệp vẫn “kêu ca” cơ quan hành chính Nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, rắc rối kéo dài. Tiếng “kêu” này gặp ở nhiều cơ quan khác nhau, một số việc làm nản lòng nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đặc biệt là ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm và an ninh xã hội

Ngân hàng nhà nước dẫn đầu, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trong năm qua.

Nguồn Sưu Tầm (vnexpress.vn)