All for Joomla All for Webmasters

Người về hưu được hưởng lương như thế nào

Tại hội nghị cung cấp thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tháng 7/2017 được tổ chức mới đây, những điều chỉnh trong cách tính tỉ lệ người về hưu được hưởng lương từ ngày 1/1/2018 là một vấn đề đáng lưu tâm nhất. Người về hưu được hưởng lương như thế nào?

Từ 2018, để đạt được tỉ lệ % hường lương hưu ở mức tối đa là 75% thì lao động nữ phải có thời gian đóng BHXH thấp nhất là đủ 20 năm, kể từ 2022 trở đi, lao động nam phải có thời gian đóng BHSX thấp nhất là đủ 35 năm, ….

Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới, người về hưu được hưởng lương hàng tháng sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng (tối đa 75%) và bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xâ hội. Lương hưu cao hay thấp phụ thuộc vào số năm đóng bảo hiểm xã hội, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và không quá 75%

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.